tisdag 4 oktober 2016

Till vårdnadshavare med barn i grundskola Svara på Skolenkäten


Hej!

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med den 26 september till och med den 21 oktober 2016.

För att kunna delta i enkäten måste man ha en kod. Denna kod har varje elev med sig hem så vårdnadshavare kan delta i enkäten.

Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionens uppgift är att kontrollera att alla skolor lever upp till dessa krav. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn. Svaren kommer även att sammanställas till statistik och skickas över till Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever.

Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

OBS!!! Alla elever på skolan har fått en kod som dom ska delge hemma

Så här besvarar du enkäten:
2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller grundsärskola” och ange koden som ditt barn haft med sig hem från skolan.

3. Enkäten kan besvaras från och med den 26 september till och med den 21 oktober 2016. Observera att det inte går att besvara enkäten före den 26 september.

Om du har frågor om koder och inloggningsuppgifter kontakta CMA Research på 013465 61 00 eller skolenkaten@cmaresearch.se. Om du har övriga frågor om Skolenkäten är du välkommen att höra av dig till oss via Skolinspektionens växelnummer 08586 080 00 eller epostskolenkaten@skolinspektionen.se.

Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten. Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om ditt/dina barns skola! Under hösten 2016 kommer du att kunna ta del av resultatet för ditt barns skola på www.skolinspektionen.se.

Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar