onsdag 26 april 2017

Hej alla elever och vårdnadshavare!


 De fyra år som jag varit rektor på Djäkneparksskolan har inneburit en fantastisk resa. Under de här åren har jag fått uppleva en skola som utvecklats och som bara blir bättre och bättre. Den senaste mätningen där årskurs 9 har genomfört en enkät visade på strålande resultat. Djäkneparksskolan hade höga resultat och vi fick högst poäng av alla skolor i Norrköping. Resultatet beror på att vi har så otroligt duktiga och fina elever men också en personalgrupp som är fantastiskt kompetenta och har ett stort engagemang. Nu slutar jag min tjänst som resultatenhetschef och rektor på Djäkneparksskolan för att gå vidare mot nya uppdrag. Jag vill med dessa ord tacka för den här resan som jag fått vara med om och tacka för alla fina möten med er. Jag kommer att minnas den här tiden med glädje.
Varmt TACK!

Anders Carlsson

Resultatenhetschef/rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar