torsdag 24 augusti 2017

Rektorerna har ordet

Hej.
Terminen har startat riktigt bra. Vi har god stämning på skolan med nyfikna elever och förväntansfull personal. Ny resultatenhetschef är Anders Eriksson som nu är rektor tillsammans med Susanne Vilhelmsson på Djäkneparksskolan. Anders kommer närmast från Ektorpsringen där han varit rektor de senaste sju åren.
Vi kommer fortsätta vårt goda arbete med trygghet, trivsel och studiero som vi sett gett mycket bra resultat under åren. Under läsåret 2017/2018 kommer vi även att lägga extra fokus på att öka elevernas delaktighet samt utveckla lärarnas pedagogiska planeringar. Detta kommer att öka vår måluppfyllelse.
Ny personal på skolan är
Emmie Gustavsson         idrott och hälsa                  arbetslag 7
Meriana Ladho                tyska                                 
Jibril Muxidun                  elevstödjare
Kersti Lundberg              elevstödjare
Malin Andersson             idrott/hemkunskap             arbetslag 8
John Trad                        no/matte
Nina Nyman                    engelska /sva
Lisa Ennerfeldt                svenska/sva/engelska   
Kjell Wickstöm                 slöjd/matte                         arbetslag 9             
Peter Arzumanian           elevstödjare
Viktiga datum
 6/9 föräldramöte år 7. Då blir det även information om datorerna.
11/9 föräldramöte år 9
13/9 föräldramöte år 8
19/9 är elever med familj inbjudna till IFK Norrköping - BK Häcken. Se särskild inbjudan.
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.
Lyftet (vår läxhjälp)
Eleverna har möjlighet att få hjälp med skolarbete och läxor av skolans personal.
Detta sker tisdagar 15.00-16.00 samt onsdagar 15.40-16.30 i skolans lokaler.
Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.
Vänliga hälsningar!
Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

tisdag 22 augusti 2017


                                          

NORRKÖPINGS KOMMUN
Socialkontoret och Utbildningskontoret


INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAUTBILDNING

Hamnar Du ofta i konflikt med din tonåring?

Vill du vara med i en föräldracirkel?
Kursen vänder sig till föräldrar som har ungdomar i åldrarna 12-18 år och som tycker att det är svårt att få det att fungera hemma. Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk. Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera detta. Detta är en kurs som ger praktiska verktyg och som handlar just om att få det att fungera bättre hemma. Ungdomar i den här åldern börjar frigöra sig från sina föräldrar och kompisar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Men trots detta är föräldrar fortfarande väldigt betydelsefulla

Vad är Komet?
Komet är ett föräldraträningsprogram som är utvecklat i Sverige. Programmet bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn.

Hur går det till?
Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Som förälder får man konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Gruppen träffas nio gånger. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sin tonåring. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

De olika momenten i träffarna är;
Ø  Tid tillsammans
Mål: att bygga upp relationen till den ungdomen

Ø  Kommunikation
Mål: tydlig, konsekvent och lyhörd kommunikation

Ø  Problemlösning
Mål: förhandla och nå överenskommelser med den unge

Ø  Regler
Mål: tydliga förväntningar och konsekvenser

Vem kan delta?
Utbildningen är anpassad för föräldrar som har barn/ungdomar mellan 12-18 år. Vi vänder oss i första hand till föräldrar som tycker att det är konflikter och bråk med barnet/ungdomen.

Vi inbjuder Dig/Er till utbildning i grupp med andra tonårsföräldrar. Det kommer att vara högst 12 st föräldrar i gruppen. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras.

Kursen består av 9 träffar under hösten 2017, med start under v 40.          

Tid en kväll i veckan 17.15-19.45,  det kommer finnas två olika dagar att välja på.
Fika ingår och kursen är kostnadsfri.

Vi önskar din anmälan senast fredagen den 8 september 2017.  Maila eller ring till nedanstående kontaktpersoner.

I anmälan vill vi ha följande uppgifter:

·      Ditt namn, telefonnummer, adress (gärna din e-post)
·      Ditt barns namn, skola och klass
·      Kort beskrivning av anledningen till att du önskar gå KOMET.

Du kommer att erbjudas ett enskilt samtal med kursledarna innan kursstart för närmare information om innehåll i utbildningen och förväntningar på den.

Kontakta:
Eva Pedersen                                        
Kurator, Djäkneparksskolan och Moamottagningen               
Tel 011-15 31 48                                 
Mobil: 073 020 1273                         
eva.pedersen@norrkoping.se            

Per-Axel Götesson
Socialpedagog, Socialkontoret
Tel: 011-15 64 26
Per-axel.gotesson@norrkoping.se


måndag 21 augusti 2017


Vårt härligt kämpande Djäkneparksgäng som sprang Stadsloppet i lördags.
Nästa år blir vi ännu fler!

onsdag 9 augusti 2017

Skolstart HT-17

Vi hälsar alla elever mycket välkomna till ett nytt läsår! Skolan börjar måndagen den 21 augusti.
År 7 börjar kl 9.00 i matsalen. Dagen avslutas med lunch.
År 8 och år 9 börjar kl 12.30 i respektive hemklassrum. De som önskar är välkomna att äta lunch innan.
Om du har frågor, hör av dig till expeditionen 011-153130.