fredag 29 september 2017

Rektorerna har ordet

Rektorerna har ordet v. 40
Nu rullar veckorna på ganska snabbt och
alla lära känna samtal och utvecklingssamtal börjar bli klara.
Globala gruppen är i Krakow i början av veckan och besöker bland annat Auswitch.
Vi har även våra friidrottsdagar under veckan för alla våra årskurser.
Studiedagarna ligger i slutet på  veckan på torsdag och fredag och då är naturligtvis eleverna lediga från skolan.
Vi tackade av vår administratör Maria Wolsink  i fredags och vi passar på att även här tacka för alla år och det engagemang och viktiga arbete hon gjort!
På måndag börjar vår nya administratör Caroline Solhamre. Vi hälsar henne varmt välkommen till vår fina skola och hoppas att hon kommer att trivas. Ni når henne på samma telefonnummer som tidigare till vår exp: 011-153130

Viktiga datum

2/10 friidrottsdag år 9
3/10 friidrottsdag år 7
4/10 friidrottsdag år 8
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.
9/10-13/10 är det PRAO för år 9
19/10 är orienteringsdag förmiddag och hemstudieeftermiddag OBS! ingen Lunch serveras denna dag

Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.
Vänliga hälsningar!

Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

fredag 22 september 2017

Rektorerna har ordet

v 39
Vi var många som var på fotboll och såg IFK besegra Häcken med 4-1! En trevlig gemensam aktivitet som vi kommer att göra om till våren.
På tisdag är det dags för hemstudieeftermiddag. Eleverna planerar vad de ska arbeta med tillsammans med sin mentor. Mentor har möjlighet att styra vid och efter behov. Eleverna får skollunch som vanligt.


Viktiga datum
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
2/10 friidrottsdag år 9
3/10 friidrottsdag år 7
4/10 friidrottsdag år 8
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.
9/10-13/10 är det PRAO för år 9
19/10 är det värdegrundsarbete och orienteringsdag. (mer info kommer)


Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.
Vänliga hälsningar!

Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

fredag 15 september 2017

Rektorerna har ordet

Rektorerna har ordet v 38
Nu har det varit föräldramöte i alla årskurser och vi vill tacka er för god uppslutning. Vi är som bäst igång med alla utvecklingssamtal och eleverna tar stort ansvar över att tydliggöra sitt lärande för sig själva och för er.
På tisdag den 19/9 är vi 650 elever, syskon, vårdnadshavare, släktingar och personal från Djäkneparskolan som kommer att se IFKs match mot BK Häcken. Det tycker vi ska bli jätteroligt!
Snart är det dags för läsårets första hemstudieeftermiddag.Tre gånger per termin, på varierande veckodagar, har vi hemstudier för eleverna.
Hemstudierna syftar till att eleverna ska få möjlighet att arbeta med ett eller flera arbeten utan avbrott. Vi vill även att de ska träna på att planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete och arbetsinsats, samt ta eget ansvar för sitt lärande.
Dessa dagar serveras lunch som vanligt på skolan.
Eleverna har möjlighet att bestämma var de arbetar under hemstudiedagen. De kan vara hemma och studera men vi erbjuder också möjligheten att vara kvar på skolan och då med möjligheten att få stöd av några pedagoger från Djäkneparkskolan.
Eleverna planerar vad de ska arbeta med tillsammans med sin mentor. Mentor har möjlighet att styra vid och efter behov.
Under läsåret 2017/18 har vi våra hemstudieeftermiddagar kl 12.30 - 16.00.
26/9, 25/10, 11/12 – 2017 samt  30/1, 1/3, 16/5 - 2018


Vi påminner  om möjligheten för eleverna att få hjälp med skolarbete efter skoltid.
Lyftet (vår läxhjälp)
Eleverna har möjlighet att få hjälp med skolarbete och läxor av skolans personal.
Detta sker tisdagar 15.00-16.00 samt onsdagar 15.40-16.30 i skolans lokaler.


Viktiga datum
19/9 är elever med familj inbjudna till IFK Norrköping - BK Häcken. Se särskild inbjudan.
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.
9/10 simning för alla elever i år 8
9/10-13/10 är det PRAO för år 9
19/10 är det värdegrundsarbete och orienteringsdag. (mer info kommer)


Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.

Vänliga hälsningar!

     Susanne 011-15 31 10 Anders 011-15 31 33  

fredag 8 september 2017

Rektorerna har ordet v 37
Vi vill passa på att tacka för den stora uppslutningen på föräldramötet för år 7 i onsdags. Det är mycket viktigt för era ungdomar att ni visar att ni engagerar er i deras skolgång. Den kommande veckan är det föräldramöten för år 9 på måndag samt för år 8 på onsdag. Tiden är 18.00-19.30 med samling i matsalen för att sedan fortsätta i respektive klassrum.
Vi hoppas på samma stora uppslutning.
Nu har alla nya elever fått sin dator och det gläder våra elever och pedagoger då det underlättar undervisningen.
Eleverna i år 9 anordnade en halvdag i lärakänna-anda för eleverna i år 7 och 8 i tisdags. Detta blev mycket uppskattat trots kallt och blött väder.

Som vanligt vill vi påminna om möjligheten för eleverna att få hjälp med skolarbete efter skoltid.
Lyftet (vår läxhjälp)
Eleverna har möjlighet att få hjälp med skolarbete och läxor av skolans personal.
Detta sker tisdagar 15.00-16.00 samt onsdagar 15.40-16.30 i skolans lokaler.

Viktiga datum
11/9 föräldramöte år 9    kl 18.00-19.30
13/9 föräldramöte år 8    kl 18.00-19.30
19/9 är elever med familj inbjudna till IFK Norrköping - BK Häcken. Se särskild inbjudan.
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.

Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.
Vänliga hälsningar!

Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

fredag 1 september 2017

Rektorsbrev v 36
Vilken fantastisk skolstart det har varit! Det råder varm och positiv stämning bland såväl elever som personal. Nu har alla våra sjuor varit i Simonstorp på lärakänna-dag och alla är mycket nöjda med sina respektive dagar.
Våra fokusområden för ökad måluppfyllelse för Djäkneparksskolans personal lå 17/18 är Pedagogiska planeringar och elevernas delaktighet. Det kommer att hjälpa eleverna att öka måluppfyllelsen.
Vi vill påminna om att lämna in önskemål om antal fotbollsbiljetter som ni önskar, till matchen på  Ösgötaporten den 19/9 mellan IFK Norrköping och BK Häcken, till era mentorer.
På tisdag förmiddag  kommer Olle Johansson (politiker (s)) Han kommer att gå runt på skolan, prata med elevrådet, personal och med oss rektorer.
På tisdag ordnar år 9 en trivsel-eftermiddag för alla skolans elever och på torsdag och fredag kommer elever från Curt Nicolin gymnasiet och visar år 8 och 9 vad man kan få göra på deras gymnasieingenjörsutbildning.
Lyftet (vår läxhjälp)
Eleverna har möjlighet att få hjälp med skolarbete och läxor av skolans personal.
Detta sker tisdagar 15.00-16.00 samt onsdagar 15.40-16.30 i skolans lokaler.
Viktiga datum
6/9 föräldramöte år 7. Då blir det även information om datorerna.
11/9 föräldramöte år 9
13/9 föräldramöte år 8
19/9 är elever med familj inbjudna till IFK Norrköping - BK Häcken. Se särskild inbjudan.
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.

Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.
Vänliga hälsningar!
Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

Trygghetsgruppen 

Djäkneparksskolans personal