fredag 15 september 2017

Rektorerna har ordet

Rektorerna har ordet v 38
Nu har det varit föräldramöte i alla årskurser och vi vill tacka er för god uppslutning. Vi är som bäst igång med alla utvecklingssamtal och eleverna tar stort ansvar över att tydliggöra sitt lärande för sig själva och för er.
På tisdag den 19/9 är vi 650 elever, syskon, vårdnadshavare, släktingar och personal från Djäkneparskolan som kommer att se IFKs match mot BK Häcken. Det tycker vi ska bli jätteroligt!
Snart är det dags för läsårets första hemstudieeftermiddag.Tre gånger per termin, på varierande veckodagar, har vi hemstudier för eleverna.
Hemstudierna syftar till att eleverna ska få möjlighet att arbeta med ett eller flera arbeten utan avbrott. Vi vill även att de ska träna på att planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete och arbetsinsats, samt ta eget ansvar för sitt lärande.
Dessa dagar serveras lunch som vanligt på skolan.
Eleverna har möjlighet att bestämma var de arbetar under hemstudiedagen. De kan vara hemma och studera men vi erbjuder också möjligheten att vara kvar på skolan och då med möjligheten att få stöd av några pedagoger från Djäkneparkskolan.
Eleverna planerar vad de ska arbeta med tillsammans med sin mentor. Mentor har möjlighet att styra vid och efter behov.
Under läsåret 2017/18 har vi våra hemstudieeftermiddagar kl 12.30 - 16.00.
26/9, 25/10, 11/12 – 2017 samt  30/1, 1/3, 16/5 - 2018


Vi påminner  om möjligheten för eleverna att få hjälp med skolarbete efter skoltid.
Lyftet (vår läxhjälp)
Eleverna har möjlighet att få hjälp med skolarbete och läxor av skolans personal.
Detta sker tisdagar 15.00-16.00 samt onsdagar 15.40-16.30 i skolans lokaler.


Viktiga datum
19/9 är elever med familj inbjudna till IFK Norrköping - BK Häcken. Se särskild inbjudan.
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.
9/10 simning för alla elever i år 8
9/10-13/10 är det PRAO för år 9
19/10 är det värdegrundsarbete och orienteringsdag. (mer info kommer)


Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.

Vänliga hälsningar!

     Susanne 011-15 31 10 Anders 011-15 31 33  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar