fredag 27 oktober 2017

Rektorerna har ordet v. 44
Vilka fantastiska elever och personal vi har på Djäkneparksskolan!
Ett engagemang och aktivitet som genomsyrar hela skolan och som gör att vi nu kan ta lov ganska nöjda.
Intresset för vår lovskola har varit stort och vi kommer att vara sextiosex elever och sju personal som fördjupar sig lite extra i något eller några skolämnen under tre dagar v. 44. Kanske kan det ge ny energi och skillnad för våra resultat till jul.
Nu har halva terminen gått och vi kan konstatera att det råder en trevlig stämning bland elever och lärare, god arbetsro på lektionerna och mycket lärande sker varje dag.
I onsdags hade vi en halvdag i syfte att att motverka stress och psykisk ohälsa. Denna dag blev mycket uppskattad av såväl elever som lärare.  
Vi önskar er alla en trevlig Halloween och ses och hörs v. 45

Viktiga datum

V.44 är det höstlov och lovskola
V45 är det muntliga nationella prov i svenska/svenska som andraspråk.
Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.

Vänliga hälsningar!

Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar