fredag 9 mars 2018

Rektorerna har ordet v. 11
Lovskolan var mycket lyckad igen. 42 elever. Nu har vi ingen lovskola före
sommarlovet och då är den centralt anordnad på Kungsgårdsgymnasiet.
Nu är det dags för våra elever i  åk 8att gå ut på PRAO. Vår skola blev utsedd
att vara med i PISA (Programme for International Student Assessment),
världens största elevstudie och är ett OECD-projekt. Man undersöker läsförståelse,
matematik och naturvetenskap. Eleverna besvarar också en enkät med frågor
om sina hemförhållanden och attityder till skolan och lärande. Den datakuruír
som skolverket skickat hit gav de 37 elever som deltog en stor eloge för sitt flit
och engagemang. Vi har även denna vecka arrangerat och varit värdar för
skol-SM i fotboll.
De nationella proven har börjat med moderna språk och nästa vecka är det
svenska och svenska som andraspråk som tar vid.

Viktiga datum
v.11 PRAO för åk.8
13/3 Nationellt prov i Sv/SvA
15/3 Nationellt prov i Sv/SvA
19/3 Studiedag
20/3 Studiedag
v.14 Påsklov 30/3 - 8/4

Trevlig helg!

Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar