onsdag 2 maj 2018


Här kommer information som går ut till alla våra högstadie och gymnasieskolor i kommunen 

Samarbete mellan utbildningskontoret och polisen
Jag skulle vilja informera er föräldrar om att utbildningskontoret och polisen, Norrköpingspolisens ungdomssektion och Östgötapolisens hundgrupp, har kommit överens om att starta ett brottsförebyggande samarbete.
Med detta samarbete vill vi hitta nya vägar att arbeta brottsförebyggande mot narkotikan.
Samarbetet går ut på att vi upplåter lokalerna på alla skolor med en verksamhet i årskurs 7-9 till polisen. Rent konkret betyder det att polisen får komma in i våra lokaler för att söka igenom lokalerna efter narkotika. Polisen kommer även att använda hundar för att söka av lokalerna.
Polisen bestämmer själva vilka skolor som ska besökas och vid vilket tillfälle. Projektet initieras under hösten och utvärderas efter en tid, för att sedan förhoppningsvis gå vidare.
Målet med samarbetet är att vi ska se till att skolan ska vara en drogfri plats och där inte ska finnas någon narkotika.
Om det skulle visa sig att vi misstänker att narkotika finns i ett elevskåp, kommer rektor att kunna besluta om att öppna detta skåp.
Tillsammans ska vi göra Norrköpings skolor helt drogfria.

Anders Pantzar
Verksamhetschef 7-9 skolor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar