Café


Caféet är öppet dagligen och är placerat mitt i vår korridor. Här kan elever och personal sätta sig ned vid borden för att fika och snacka lite. De kan även köpa sig lite dricka och en macka. Det blir en naturlig mötesplats utanför klassrummen.

På fredagar är det lite extra festligt och då finns det alltid någon sötsak att köpa t.ex chokladboll eller skumraket.

Det går även att låna bollar och spel för att sysselsätta sig under rasterna.

I caféet hjälper även eleverna till under dagarna, enligt ett rullande schema.

Som förälder, eller elev, kan man starta ett cafékonto för eleven. Man lämnar då en valfri summa till cafépersonalen, som gör ett avdrag vid varje köp.