Profil

På Djäkneparksskolan har vi profiler som elever kan välja när dom börjar. Man väljer profil när man börjar på skolan och behåller den under hela tiden man går på skolan.

Vi har följande profiler:

  • Fotboll - 2 gånger per vecka. Måndag em och fredag fm
  • Basket - 2 gånger per vecka. Måndag em och fredag fm
  • Dans - 2 gånger per vecka. Måndag em och fredag fm
  • Programmering - 1 gång per vecka. Fredag fm
  • Media - Film och foto - 1 gång per vecka. Fredag fm
  • Författare (eleverna skiver egna och fria texter) - 1 gång per vecka. Fredag fm
  • Bild - 1 gång per vecka. Fredag fm
  • Slöjd - 1 gång per vecka. Fredag fm
  • Musik/band - 1 gång per vecka. Fredag fm
  • Block (eleverna arbetar med teoretiska ämnen) - 1 gång per vecka. Fredag fm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar