Sjukanmälan

Telefonnummer för sjukanmälan:
011 - 4441496
OBS!
Sjukanmälan ska göras varje dag, om man inte redan från början kan ange hur många dagar frånvaron kommer att gälla. 
På telefonsvararen finns tydliga instruktioner, men här kommer en sammanfattning av dem:
  • Elevens personnummer knappas in
  • Om frånvaron gäller hela dagen trycker man 9
  • Gäller frånvaron en annan dag, så knappar man in datum, t ex 120827, och trycker 9 för hel dag. 
  • Gäller frånvaron bara del av dag anger man startdatum, starttiden med fyra siffror, t ex 0815, och därefter slutdatum och sluttid.
  • Man kan alltid trycka * för att komma tillbaka till början av meddelandet och # för att få hjälp.
När frånvaron anmälts får man ett meddelande via SMS och/eller mejl om att en frånvaroanmälan är registrerad. Detta meddelande kan dröja upp till 30 minuter. Om man inte får något meddelande kan det bero på att fel mobilnummer eller fel e-postadress är registrerad på vårdnadshavaren. I detta fall kontaktas elevens klassföreståndare som kontrollerar detta.