fredag 17 september 2021

 Rektorerna har ordet v. 38

Våra nya elever i åk. 7 är nu varma i kläderna och i vanlig ordning

behöver de en repetition av skolans regler och värdegrund.

Några av klasserna behöver just nu lite extra tillsyn och representanter

av vårt trygghetsteam stöttar och ser till att vi når önskat resultat.

Ett medel i att skapa studiero är att vi kan kalla vårdnadshavarna till skolan,

där det behövs, och att de då deltar på undervisningen och erbjuds

kaffe och lunch och får ett varmt mottagande.

Kommande vecka har vi  fotbollscup för pojkarna på torsdag. Trevlig helg!

Anders & Jessica


Viktiga datum

6/10 Friluftsdag orientering

7/10-8/10 Studiedagar

v. 42-43 Prao åk 8

v. 44 Lov med lovskola mån-ons

fredag 10 september 2021

Rektorerna har ordet v. 37

Utvecklingssamtalen har gått bra och det har blivit bra samtal om mål, lärande och elevernas nästa steg. 


I tisdags hade vi kvalitetsdialog där högstadieskolornas verksamhetschef tillsammans med rektorer och representanter från personalen hade möjlighet att fördjupa oss i de fina resultat vi har och hur vi ska gå vidare. Våra utvecklingsmål under detta läsår är att fortsätta utveckla undervisningen och studieron i den vida bemärkelsen


Nästa vecka har vi inrymningsövning på måndag. Eleverna får då ta del av hur en inrymning går till och vi kommer prova inrymningslarmet en kort stund på mentorstiden. .


Fritidsgården har nu börjat sin verksamhet här på lunchrasterna. Information om fritidsgården finns på bloggen.


Vi vill uppmärksamma er om två regler vi har. Det är förbjudet att ta med tändare till skolan. Det är också förbjudet att åka elsparkcykel på skolgården under skoltid. Prata gärna om detta hemma.


Trevlig helg!

Anders & Jessica6/10 Friluftsdag orientering

7/10-8/10 Studiedagar

v. 42-43 Prao åk 8

v. 44 Lov med lovskola mån-ons


fredag 3 september 2021

 Rektorerna har ordet v. 35

Simonstorpsdagarna för åk 7 har varit mycket uppskattade och lyckade! Det är ett bra sätt att få ihop klasserna.


På måndag har vi hemstudiedag med elevledda utvecklingssamtal. För åk 7 blir det istället lära-känna-samtal. Matematikstöd erbjuds i A24 för elever som vill arbeta på skolan. Lunch serveras till de elever som önskar. 


På tisdag har kvalitetsdialog. Då kommer verksamhetschef, utvecklingsstrateg, några pedagoger från skolan och rektorerna att ha ett samtal kring våra resultat och hur vi kan fortsätta att utvecklas. 


Trevlig helg!

Anders & Jessica6/9 Hemstudiedag med utvecklingssamtal

6/10 Friluftsdag orientering

7/10-8/10 Studiedagar

v. 42-43 Prao åk 8

v. 44 Lov med lovskola mån-ons

fredag 20 augusti 2021

Rektorerna har ordet v. 34

Skolstarten har varit riktigt bra!

Vi har positiva elever och god stämning på skolan. 

Våra nya åk 7 har funnit sig väl tillrätta och verkar trivas på skolan. 

Profilstarten för åk 7 och 8 har gått bra och idag har åk 9 fått

pröva på TFM (Tid för måluppfyllelse) med gott resultat. 

Vi har också välkomnat våra åk 6 i moderna språk.


På måndag har vi brandövning med alla klasser.

Modersmålsundervisningen startar på måndag 14.10-16.10. 

De inplanerade föräldramötena för åk 8 och 9 på tisdag genomförs på följande sätt:

- Åk 8 skickar hem information via mail till vårdnadshavare.

- Åk 9 har digitala föräldramöten med respektive mentorer. Inbjudan kommer via mentorerna.

På onsdag träffas elevrådet och DARK.


Vi ser fram emot ett nytt läsår med gott samarbete och goda resultat!


Trevlig helg!


Anders & Jessica


v. 35 Åk 7 till Simonstorp

6/9 Hemstudiedag med utvecklingssamtal

6/10 Friluftsdag orientering

7/10-8/10 Studiedagar

v. 42-43 Prao åk 8

v. 44 Lov med lovskola mån-onstorsdag 12 augusti 2021

Välkommen till ett nytt läsår på Djäkneparksskolan! 

Sommaren har varit varm och solig och nu står all personal
redo att inspirera och utmana dig under ett spännande läsår.

Måndag den 16 augusti hälsas alla elever välkomna.

För åk. 7 startar dagen 8.30.
Då möter din mentor upp dig på skolgården.
Lunch serveras och dagen avslutas kl. 12.00

För åk. 8 och 9 startar dagen kl. 12.30 i klassrummet
och lunch serveras från kl. 12.00.

Varmt välkomna önskar personal och skolledning på Djäkneparksskolan!tisdag 10 augusti 2021

 Hej och välkommen till Djäkneparksskolan och klass 7A